Kế Hoạch Kiểm Sát Chất Lượng Ruốc Thịt Lợn

KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
Sản phẩm: Ruốc thịt lợn đen Mười Phương

Tên cơ sở: Hộ kinh doanh Kiều Công Mười
Địa chỉ: Tổ 19 – phường Tân Phong – TP Lai Châu – tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 097 266 1717
Người đại diện pháp luật: Ông Kiều Công Mười,      Chức vụ: Chủ cơ sở

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;
Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.
Hộ kinh doanh Kiều Công Mười xây dựng kế hoạch kiểm soát chất lượng như sau:

Các quá trình sản xuất cụ thể

Kế hoạch kiểm soát chất lượng

Các chỉ tiêu kiểm soát

Quy định kỹ thuật

Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu

Thiết bị thử nghiệm/ kiểm tra

Phương pháp thử/ kiểm tra

Biểu ghi chép

Ghi chú

Thu mua thịt lợn

Thịt lợn đen theo liên kết

Theo tiêu chuẩn cơ sở

1 lần/lô

Cảm quan

Quan sát

Sổ ghi chép

 

Rửa sạch

Thịt lợn, nước, dụng cụ đựng

Theo tiêu chuẩn cơ sở

1 lần/lô

Cảm quan

Quan sát

 

Lọc tách phần nạc

Thịt, xương, giao, thớt

Lọc riêng phần nạc để sử dụng làm ruốc

1 lần/ca sản xuất

Cảm quan

Quan sát

 

Rửa sạch, để ráo

Thịt lợn, nước, dụng cụ đựng

Theo tiêu chuẩn cơ sở

1 lần/lô

Cảm quan

Quan sát

 

Ướp gia vị

Thịt nạc, gia vị

Theo tiêu chuẩn cơ sở

1 lần/ca sản xuất

Cảm quan

Quan sát

 

Hầm

Nồi hầm, nhiệt độ, thời gian

Theo tiêu chuẩn cơ sở

1 lần/ca sản xuất

Cảm quan, đồng hồ

Quan sát

 

Chà

Dụng cụ chà, thịt đã hầm

Theo tiêu chuẩn cơ sở

1 lần/ca sản xuất

Cảm quan

Quan sát

 

Sao

Nồi sao, nhiệt độ, thời gian

Theo tiêu chuẩn cơ sở

1 lần/ca sản xuất

Cảm quan, đồng hồ

Quan sát

 

Đóng gói

Ruốc thành phẩm, bao bì

Theo tiêu chuẩn cơ sở

1 lần/ ca sản xuất

Cảm quan, cân đo

Quan sát

 

Lai Châu, ngày 10 tháng 02 năm 2022
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ SỞ
(Ký, họ tên, đóng dấu)