Kế Hoạch Giám Sát Định Kỳ Ruốc Thịt Lợn

Tên cơ sở: Hộ kinh doanh Kiều Công Mười
Địa chỉ: Tổ 19 – phường Tân Phong – TP Lai Châu – tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 097 266 1717
Người đại diện pháp luật: Ông Kiều Công Mười,      Chức vụ: Chủ cơ sở

KẾ HOẠCH GIÁM SÁT ĐỊNH KỲ
Sản phẩm: Ruốc thịt lợn đen Mười Phương

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm.

Hộ kinh doanh Kiều Công Mườixây dựng kế hoạch giám sát định kỳ như sau:

Tần suất lấy mẫu

Số lượng mẫu

Chỉ tiêu kiểm soát

Nơi kiểm nghiệm

Ghi chú

1 lần/năm

Theo quy định

Các chỉ tiêu theo bản tiêu chuẩn chất lượng/bản tự công bố

Tại các phòng kiểm nghiệm được cơ quan có thẩm quyền quy định

Nhân viên của cơ sở lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định

Lai Châu, ngày 10 tháng 02 năm 2022
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CƠ SỞ
(Ký, họ tên, đóng dấu)